hlavné mesto : BRATISLAVA

rozloha: 49 035 km²

počet obyvateľov : 5 379 455

hustota obývania na km²: 5 379 455

počet krajov : 8

počet okresov : 79

ďalšie informácie a zaujímavosti : slovenské rekordyĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: my-bookmarks :: freezi.net :: kam v žiline::