:: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX


NAJ.sk

 :: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX :: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX :: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX :: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX :: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX :: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: MÚZEÁ
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 :: REKORDY
    SLOVENSKA

 » na INDEX
 


MÚZEÁ


Na území Slovenska je veľa pozoruhodných miest. Pár tipov na výlet :

  Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábrežie 2; 814 36 Bratislava
07 / 59349141
07 / 52924344
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Archeologické múzeum 
Žižkova 12; 814 36 Bratislava
07 / 54413 680
07 / 53 66 653
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Etnografické múzeum 
Malá Hora 2; 036 80 Martin
0842 / 330 96
0842 / 324 57
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Historické múzeum 
Bratislavský hrad 
814 36 Bratislava
07 / 544 11444
07 / 544 14 981
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Hudobné múzeum 
Bratislavský hrad; 814 36 Bratislava
07 / 544 13 349
07 / 544 17 300
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum Červený Kameň 
900 89 Častá
0704 / 95 236
0704 / 95 316, 132
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum Betliar 0942 / 83194
0942 / 83 195
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum Bojnice
972 01 Bojnice - zámok
0862 / 543 0535, 33
0862 / 543 0051
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum SNR
Štúrova 274; 907 01 Myjava
080221/ 2256, 5543 Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum židovskej kultúry
Židovská 17; 814 36 Bratislava
07 / 59349 143, 144
07 / 366 653
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Prírodovedné múzeum
Vajanského nábr. 2; 814 36 Bratislava
07 / 59349 122
07 / 366 653 
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum Andreja Kmeťa
ul. Andreja Kmeťa 20; 036 01 Martin
0842 / 238 978
0842 / 224 794
Ministerstvo kultúry SR
SNM - Múzeum karpatských Nemcov
Žižkova 14; 814 36 Bratislava
07 / 55 41 55 70, 57
07 / 54 41 55 68
Ministerstvo kultúry SR
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88; 043 82 Košice
095 / 622 3665
095 / 622 5965
Ministerstvo kultúry SR
Múzeum SNP
Kapitulská 23; 974 01 Banská Bystrica
088 / 412 3259 
088 / 412 3716
Ministerstvo kultúry SR
Múzeum obchodu
Linzbothova 16; 821 06 Bratislava
07 / 4524 3167 
07 / 4524 3167
Ministerstvo 
hospodárstva SR
Múzeum Štátnych lesov TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
0969 / 446 7951, 52
0969 / 467 958
Ministerstvo pôdohospodár. SR 
Múzeum školstva a pedagogiky
Staré grunty 52; 842 44 Bratislava
07 / 6542 0802 
klapka 273
Ministerstvo 
školstva SR
Múzeum polície
Gunduličova 2; 817 72 Bratislava
0961 05 9011,6080
07 / 361 603
Ministerstvo 
vnútra SR
Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva
Školská 4; 031 01 Liptovský Mikuláš
0849 / 523 490
0849 / 522 061
0849 / 514 381
Ministerstvo
životného prostredia SR
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2; 969 42 Bansk. Štiavnica
0859 / 6911 544 
0859 / 227 64
Ministerstvo
životného prostr. SR
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92; 950 50 Nitra
087 / 572 553, 554
087 / 334 79
Agrokomplex 
výstavníctvo Nitra
Vojenské múzeum
Štefánikova 16; 911 01 Trenčín 
0831 / 434 771-4 Vojenský historický ústav
múzejné oddelenie voj. múzea
Bardejovská 14; 089 01 Svidník
0937 / 213 98 Vojenský historický ústav
Múzejné a dokumentačné centrum Ústavu rozvoja železníc
Nobelova 50; 831 06 Bratislava
07 / 5557 5194 
07 / 5556 5867
GR Železníc SR
Malokarpatské múzeum
Štefánikova 4; 902 01 Pezinok
0704 / 413 347
0704 / 412 057
Krajský úrad Bratislava
Vlastivedné a literárne múzeum
Prostredná 16; 900 21 Svätý Jur
07 / 5971 929 
07 / 4497 0476
Krajský úrad Bratislava
Západoslovenské múzeum
Múzejné nám. 3; 919 09 Trnava
0805 / 5512 913
Krajský úrad Trnava
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Komenského ul. 15; 920 01 Hlohovec
0804 / 74213 - 36
0804 / 7424146 
Krajský úrad Trnava
Balneologické múzeum
Beethovenova 5; 921 01 Piešťany
0838 / 722 875
0838 / 228 75
Krajský úrad Trnava
Žitnoostrovné múzeum
Múzejná 2; 929 01 Dunajská Streda
0709 / 526 532
0709 / 522402, 3589
Krajský úrad Trnava
Záhorské múzeum 
Nám. Slobody 11; 909 01 Skalica
0801 / 944 230
0801 / 944 253
Krajský úrad Trnava
Vlastivedné múzeumHlavná 21 
924 01 Galanta
0707 / 7805 535 Krajský úrad Trnava
Tríbečské múzeum
D. Jurkoviča 1; 955 01 Topoľčany
0815 / 323 253 Krajský úrad Nitra
Podunajské múzeum
Palatínova 13; 945 01 Komárno
0819 / 731 476
0819 / 4153
Krajský úrad Nitra
Tekovské múzeum
Sv. Michala 40; 934 69 Levice
0813 / 6312 112
0813 / 6312 866
Krajský úrad Nitra
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1; 949 01 Nitra
087 / 419 771
087 / 510 000
Krajský úrad Nitra
Vlastivedné múzeum
Pribinova 5; 940 62 Nové Zámky
0817 / 400 059, 32
0817 / 402 612
Krajský úrad Nitra
Trenčianske múzeum
Mierové nám. 46; 912 50 Trenčín
0831 / 434 431

Krajský úrad Trenčín
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Orlovom
Kaštieľ Orlové; 017 01 Považská Bystrica
0822 / 256 55
0822 / 257 18
Krajský úrad Trenčín
Hornonitrianske múzeum
ul. Andreja Hlinku 44
971 01 Prievidza
0862 / 423 054
0862 / 423 073
0862 / 230 73
Krajský úrad Trenčín
Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 4
975 90 Banská Bystrica
088 / 4125 895
088 / 4125 896
088 / 4155 077
Krajský úrad Banská Bystrica
Literárne a hudobné múzeum
Lazovná 44
975 90 Banská Bystrica
088 / 534 28
088 / 723 690
088 / 546 21
Krajský úrad Banská Bystrica
Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton
0859 / 6913 932
0859 / 6913 913
Krajský úrad Banská Bystrica
Horehronské múzeum
Nám. M. R. Štefánika 55/47
977 26 Brezno
0867 / 632 453 Krajský úrad Banská Bystrica
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Zámocká 1; 992 01 Modrý Kameň
0854 / 4823 016
Krajský úrad Banská Bystrica
Lesnícke a drevárske múzeum
Nám. SNP 31; 960 01 Zvolen
0855 / 5320 649
0855 / 5321 886
Krajský úrad Banská Bystrica
Pohronské múzeum
Bernolákova 2; 968 01 Nová Baňa
0858 / 455 178
0858 / 455 151
Krajský úrad Banská Bystrica
Novohradské múzeum
Kubíniho 3; 984 01 Lučenec
0863 / 4332 980
0863 / 4332 980
Krajský úrad Banská Bystrica
Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M.Tompu 24; 979 01 Rimav. Sobota
0866 / 5622 944

Krajský úrad Banská Bystrica
Považské múzeum v Žiline
Budatínsky zámok; 010 03 Žilina
089 / 621 943
089 / 620 306, 033
Krajský úrad Žilina
Kysucké múzeum
Palárikova 1000; 022 01 Čadca
0824 / 213 64
0824 / 213 86
Krajský úrad Žilina
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám.7; 026 01 Dolný Kubín
0845/ 5893 122,299
0845/ 5893193,4780
Krajský úrad Žilina
Liptovské múzeum
Nám. Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
0848 / 322 468
0848 / 322 469
0848 / 322 469
Krajský úrad Žilina
Krajské múzeum
Hlavná 85
080 01 Prešov
091 / 725 321
091 / 734 708
Krajský úrad Prešov
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Zámocká 160/5;
 094 31 Hanušovce nad Topľou
0931 / 923 71
0931 / 924 41
Krajský úrad Prešov
Šarišské múzeum
Radničné nám. 13; 085 01 Bardejov
0935 / 4727 966
0935 / 4724 309,966
Krajský úrad Prešov
Vihorlatské múzeum
Nám. Slobody 1; 066 18 Humenné
0933 / 752 240
0933 / 752 240
Krajský úrad Prešov
Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry
Centrálna 258; 089 01 Svidník
0937 / 7521 365
0937 / 7521 569
Krajský úrad Prešov
Podtatranské múzeum
Vajanského 72/4; 058 01 Poprad
092 / 721 868,874
092 / 721 924
Krajský úrad Prešov
Múzeum v Kežmarku
Hradné nám. 42; 060 01 Kežmarok
0968 / 522 619, 618
0968 / 3526
Krajský úrad Prešov
Ľubovnianske múzeum - Hrad Stará Ľubovňa
Zámocká 23; 064 01 Stará Ľubovňa
0963 / 4322 302
0963 / 4322 422
Krajský úrad Prešov
Spišské múzeum
Nám. Majstra Pavla 40; 054 01 Levoča
0966 / 4512 786,824
0966 / 4514 655
Krajský úrad Prešov
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3; 040 01 Košice
095 / 622 0309
095 / 622 8696
Krajský úrad Košice
Zemplínske múzeum
Kostolné nám. 1; 071 01 Michalovce
0946 / 6441 093
0946 / 6431 086
Krajský úrad Košice
Zemplínske múzeum
0948 / 6722 234
0948 / 727 5008
Krajský úrad Košice
Banícke múzeum
Šafárikova 31; 048 01 Rožňava
0942 / 237 10
0942 / 229 82
Krajský úrad Košice
Múzeum Spiša
Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
0965 / 42 3757,6785
0965 / 312 91
0965 / 98 212,421
Krajský úrad Košice

Stránka sa pripravuje a obnovuje, ak máte informácie a fotky o ďalších objektoch, 
pošlite mi ich na : info@travel-to-zilina.biz ďakujem autor FREEZI

ĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: my-bookmarks :: freezi.net :: kam v žiline::