:: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: KÚPELE
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

» slovník


 » na INDEX

NAJ.sk


JASKYNE  KRAJ

  OKRES

PREŠOVSKÝ Poprad Belianska jaskyňa
 
BANSKOBYSTRIC. Brezno Bystrianska jaskyňa
 
ŽILINSKÝ Liptovský Mikuláš Demänovská ľadová j
 
ŽILINSKÝ Liptovský Mikuláš Demänovská Slobody
   
KOŠICKÝ Rožňava Jaskyňa Domica
 
KOŠICKÝ Rožňava Dopšinská jaskyňa
 
TRNAVSKÝ Trnava Jaskyňa Driny
 
KOŠICKÝ Rožňava Gombasecká jaskyňa
   
BANSKOBYSTRIC. Banska Bystrica Harmanecká jaskyňa
 
KOŠICKÝ Košice Jasovská jaskyňa
 
KOŠICKÝ Rožňava Ochtinská jaskyňa
 
ŽILINSKÝ Liptovský Mikuláš Važecká jaskyňa
 
VÁPENCOVÉ JASKYNE
Veľkolepé jaskyne vyzdobené obrovskými stalagmitmi a stalaktitmi patria k známym divom vápencového podzemia. Vznikli vďaka rozpustnosti uhličitanu vápenatého v mierne kyslej dažďovej vode. Okrem jaskýň vznikol vo vápencoch rozpustných vo vode celý rad tvarov, ktoré sa súhrnne nazývajú kras.

Stalaktity
Stalaktity vznikajú v jaskyniach z podzemnej vody, ktorá obsahuje rozpustený uhličitan vápenatý a odkvapkáva zo stropu. Po odparení vody zostáva tenučká vrstvička uhličitanu vápenatého. Stalaktity rastú zo stropu smerom nadol a zväčšujú sa každoročne len o niekoľko milimetrov. Najdlhšie stalaktity môžu byťdlhé niuekoľko metrov. Na miestach, kde je prívod vody sezónny, majú stalaktity ročné prírastkové kruhy podobné letokruhom stromov.

Stalagmity
Stalagmity vyrastajú z podlahy jaskýň, z miest, na ktoré dopadá kvapkajúca voda zo tropu alebo zo stalaktitov, po odparení vody obsahujúcej rozpustený uhličitan vápenatý, Staktity a stalagmity môžu zrásť a vytvárať piliere. Tie sa niekedy označujú ako organové píšťaly alebo visiace záclony.

Vnútro stalaktitu
V rozrezanom stalaktite vidíme rôznofarebné pásy. Odlišé farby ukazujú, že sa stalaktit tvoril v rôznych obdobiach z rôzne znečisteného uhlićitanu vápenatého. Najčistejšie časti sú najbelšie.
 

Stránka sa pripravuje a obnovuje, ak máte informácie a fotky o ďalších objektoch, 
pošlite mi ich na : info@travel-to-zilina.biz ďakujem autor FREEZI

ĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: my-bookmarks :: freezi.net :: kam v žiline::