:: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: KÚPELE
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉNY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 » na INDEX


slovenské rekordy

NAJ.sk


POHORIA a REGIÓNY


Na území Slovenska je veľa pozoruhodných miest. Pár tipov na výlet :

pohorie
je vydutá geomorfologická jednotka rozsiahlych rozmerov a zväčša  hornatinného a vrchovinného rázu. Od priľahlých nižšie položených častí povrchu ho oddeľuje výrazné úpätie a sústava dolín ho člení na jednotlivé časti alebo skupiny.

Pohoria sa do svojej súčasnej polohy vyzdvihli najmä neotektonickými pohybmi a na ráz ich povrchu vplývali exogénne činitele. Pohorie je protiklad nížiny. 
   
 .: TATRY :.
 
 .: MALÁ FATRA :.
.: SLOVENSKÝ RAJ :.
 
.: KARPATY :.
 
.: KYSUCE :.
 

Stránka sa pripravuje a obnovuje, ak máte informácie a fotky o ďalších objektoch, 
pošlite mi ich na : info@travel-to-zilina.biz ďakujem autor FREEZI

ĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: my-bookmarks :: freezi.net :: kam v žiline::