Východ. Sloven. HRAD - SPIŠSKÝ

.: info@travel-to-slovakia.biz :.

SNV

» späť na HRADY «VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ KOŠICKÝ (okr. SNV, ubytovanie, hotel, penzion, chata, dom, byt, pozemok, reality, reštaurácia)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

        »FOTOGALERKA«

Okresné mesto pri Laborci. Oddávna boli prirodzeným hospodárskym a kultúrnym centrom Zemplína. Významná archeologická lokalita - početné nálezy dokumentujú osídlenie územia mesta a okolia takmer súvisle od neolitu. Slovanské sídlo z 10. - 12. storočia. V roku 1978 boli odkryté základy rotundy spred 13. storočia. Prvá zmienka o meste je z roku 1244. Michalovce sa vyvíjali ako zemepanské mestečko s poľnohospodárskym charakterom. Sídlo hradného panstva Sztárayovcov. Okrem kaštieľa je v meste pôdne gotický kostol zo 14. storočia, neskôr bol zbarokizovaný. Sídlo Zemplínskeho múzea. Tradičný folklórny festival Zemplínske slávnosti piesní a tancov.

HRAD SPIŠSKÝ - Spiš; 1249 castrum Scypus, 1459 castrum Scepus, 1445 castrum Kirchenberg,
                       1465 castrum Scepeswara

Charakteristika:

Zrúcaniny hradu postaveného na rozhraní 11. a 12.storočia. V 14., 15., 16. a 17. storočí viackrát prestavaný. Spustol po požiari v roku 1780. Národná kultúrna pamiatka.

História:

Zrúcanina rozlohou najväčšieho hradu v SR a jedného z najväčších hradov v strednej Európe, sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves na výraznom travertínovom brale vo výške 634 m. nad Spišským Podhradím v Hornádskej kotline. Scénericky krásna dominanta celého kraja. V súčasnosti slúži aj ako múzeum.
Hradný kopec bol osídlený už v 5. a 4. st. pred n. l. Na rozhraní stredoveku a novoveku žilo na hrade okolo 2000 osôb-panstvo, služobníctvo a ozbrojenci. Vznikol pravdepodobne v 12. st. na mieste slovenského hradiska, písomne doložený 1209. 
Spišský hrad bol pôvodne župným hradom a prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1209.
Pôvodný kráľovský hrad patril od roku 1465 Zápoľským, neskôr Thurzovcom a Czákyovcom. Na piatich nádvoriach sú zrúcaniny objektov z 13. až 17. st. Hrad vyhorel v roku 1780a odvtedy stratil význam. Najstarším objektom bola veľká obytná veža zachovaná len v základoch, postavená pred rokom 1200. Ďalším významným objektom románskeho hradu je obranná veža vysoká 19,25 m s obvodom 40m a rytiersky palác. Na hrade sa uskutočňuje od roku 1969 komplexný, archeologický, architektonický a umeleckohistorický výskum. Viaceré objekty sa konzervujú. Najstarší románsky palác sa zakryje rovnou strechou a v kaplnke bude expozícia archeologických nálezov, ktoré sa našli pri vykopávkach. Areál hradu sprístupnili v roku 1983, a to dolné nádvorie veľkosti 4000 m štvorcových. V ňom dominujú základy kruhovej pevnosti, ktorú postavili Jiskrove vojská po dobití hradu a základy kultovej stavby z čias púchovskej kultúry, základy polkruhového barbakanu z 2. pol. 14. st. a základy hosp. budov zo 17.st. V hornom hrade zrekonštruovali expozičné priestory: 1. renesančná arkádová chodba, 2.- západné gotické paláce, 3.- got. Kaplnku, 4.- výhliadkovú terasu nad expozičnými priestormi. Sú to expozície dejín osídlenia hradného brala, stredovekého súdnictva a umenia.

Táto národná kultúrna pamiatka, ktorá je najväčším hradným komplexom v strednej Európe, bola v roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 

Prístup:

Štátnou cestou č.18 alebo vlakom do Spišského Podhradia. Po žltej značke (8768) na hrad. Značka pokračuje ďalej do obce Žehra. Cez hrad vedie aj náučný chodník značený zeleno.

Okolie:

Spišská Kapitula (6 km), Spišské Podhradie (4 km), Žehra (3 km), Levoča (19 km), Gelnica (33 km), Spišská Nová Ves (29 km).
Okolité hrady : Kláštorisko, Markušovský hrad, Richnava