Stredné Sloven. KAŠTIEĽ - KRASŇANY

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na kaštiele «STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. ŽILINA)
KRASŇANY 


        »FOTOGALERKA«

Obec vo Varínskom podolí, neďaleko ústia Varínky do Váhu, 2 km na SV od Varína a 11 km od Žiliny. Neďaleko dnešnej obce sa našli (na návrší Háj) staroslovanské mohyly z 8.-9. stor., ktoré dokumentujú st. osídlenie územia. Obec sa prvýkrát spomína 1354 ako Karazna v súvislosti s jej lokátorom Heynom zv. Drahoš. Bola súčasťou panstva Starý hrad - Varín. Za vlády Mateja Korvína sa jej majiteľmi stali Pongrácovci z Lipt. Mikuláša. V obci stála aj stará kúria, ktorú pravdepodobne zničil požiar 1654.

KAŠTIEĽ 

Charakteristika:

Renes. kaštieľ pozostávajúci z dvoch objektov; nachádza sa v strede obce, na okraji parku, pri 
ceste z Vrátnej do Žiliny.

História:

Starší kaštieľ postavili 1667-1678 a novší koncom 17. stor. V priebehu 18. stor. oba objekty 
vzájomne spojili spojovacím krídlom. Objekt reštaurovali 1898-1912, keď zasklili niektoré arkády. 
Kaštieľ naposledy opravovali 1980. Momentálne chátra.

Exteriér:

Starší kaštieľ, ktorý pravdepodobne postavili na mieste st. kúrie, má pôdorys v tvare písmena U a na nárožiach dve hranolové veže. Renes. vstupný portál pravdepodobne viedol na padací most. V jeho supraporte je nápisová tabuľa s erbom a letopočtom 1678, datujúcim záverečnú etapu výstavby. Stavebné, murárske práce vykonával majster Lukáš Čierny z Budatína so synom Jánom. Na objekte sa zachovala sgrafitová pásová a nárožná ornamentika.
Mladší objekt stojí v tesnej blízkosti staršieho, pôdorys má v tvare písmena U, ale na nárožiach sú tri kruhové veže. Oba objekty sú poschodové a vytvárajú spolu uzavretú dispozíciu s ústredným dvorom. Jeho fasády členia renes. okná. Vo dvore sú na prízemí i na poschodí arkády. Oba objekty spája prízemné krídlo, v ktorom bol kedysi vstup do areálu. Veľká, polkruhovo 
ukončená brána je dnes orientovaná do parku..

Interiér:

V miestnostiach, najmä na prízemí, sú renes. klenby krížové alebo valené s lunetami, na poschodí sú rovné stropy, ktoré nahradili pôvodné trámové. Zachované renes. portály majú kamenné profilované ostenia a rímsy v supraportách.

Súč. vynžitie:

V kaštieli bola prírodovedná expozícia Považského múzea Žilina (zal. 1936), dokumentujúca vývin živej i neživej prirody okresu a čiast. severozápadného Slovenska.

Zaujímavosť:

Starší kaštieľ postavili 1667-1678 a novší koncom 17. stor. V priebehu 18. stor. oba objekty 
vzájomne spojili spojovacím krídlom. Objekt reštaurovali 1898-1912, keď zasklili niektoré arkády. 
Kaštieľ naposledy opravovali 1980. Momentálne chátra.

Prístup:

ŽSR 400 Varín 3 km, SAD. 

Okolie:

Dolina Kúr, jedna z najkrajších dolín Malej Fatry - modrá zn. 1 h; značka pokračuje na hl.
hrebeň Malej Fatry, do sedla Priehyb 1 462m- z Krasňan 3 1/2 h.