VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ PREŠOVSKÝ
SVIDNÍK
SK

»FOTOGALÉRIA«

 

 Svidník, leží na sútoku riek Ondava a Ladomírka. Je centrom podduklianskeho regiónu. Je centrom strediskom rusínskej i ukrajinskej národnosti a mesto veľmi dobre známe Duklianskym priesmykom.

Prvá písomná zmienka o meste Svidník pochádza z roku 1355. V 17. storočí sa Svidník stal zemepánskym mestom, v 18. storočí začal vzrastať jeho význam. Mesto bolo v 19. storočí poznačené neúrodou, cholerou a vysťahovalectvom. Po prvej svetovej vojne bol celý tento región k najchudobnejším v republike. Po druhej svetovej vojne dochádza k celkovému oživeniu regiónu. Mesto Svidník je známe viacerými historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami. Najznámejšie sú gréckokatolícky chrám a barokový kaštieľ. Národnými kultúrnymi pamiatkami je 11 drevených kostolíkov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mesta.

Dnes je mesto administratívnym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom podduklianskeho regiónu. 

         Počet obyvateľov:
         Rozloha:  km2
         Mestský úrad: 
         Telefón: