Východ. Sloven. KAŠTIEĽ - MARKUŠOVCE

.: info@travel-to-slovakia.biz :.

Spišsk.n.ves

» späť na kaštiele «VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ KOŠICKÝ (okr. SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
MARKUŠOVCE


        »FOTOGALERKA«

Obec v Hornádskom podoli na brehu Hornádu, 4 km na JV od okresného mesta. Patrí medzi tie spiš. osady, I v ktorých sa už zač. 12. stor. usídlilistrážcovia sev. hranic krajiny. V listinách sa ako zemepán uvádza Golači . Gala, ktorý sa považuje za zakladateľa rodu Mariássyovcov, ktorých osudy sú späté s osudmí obce a ich stavebného vývoja (Mariássyovci tu vybudovali hrad a kostol, neskôr viacero kaštieľov a kúrií, ktoré vtlačili 'urbanizmu obce charakteristický ráz). Markus, syn Golu, obnovil obec, vyplienenú 1241-42 Tatármí, a zmenil aj jej meno zo Svätého Michala na Zem Markovu - z čoho sa vyvinul jej názov Markušovce.

KAŠTIEĽ MARKUŠOVCE

Charakteristika:

Pôvodne renesančný, neskôr rokokovo upravený kaštieľ obklopený parkom, reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov v centre obce, poniže hradu.

História:

Kaštieľ - najreprezentačnejší v strede obce - vznikol v období renesancie. Postavili ho: 1643 František Mariássy ako renesančnú blokovú pevnosť s kruhovými vežami na nárožiach. Budovu ukončovala atika, fasády rytmicky členili kamenonové okná. Dodnes sa zachovala pôvodná dispozícia kaštiela s ústredným schodišťom a s bohatými štukovými klenbami. Priestory 
kaštieľa a budov, ktoré v období renesancie dotvorili jeho najbližšie prostredie, využívali aj ako humanistická škola, ktorú založil v roku 1567 Pavol Mariássy (do vybudovania kaštieľa bola škola na hrade).Jej činnosť sledujeme až do 1673. Škola sa zameriavala na prednášanie jazykov vrátane slovenčiny a na reálne predmety. Medzi jej prednášateľov patrili českí bratia, početná skupina kňazov na čele so Z. Cedarom a M. Molitorom. Predpokladá sa, že sa tu zastavil na svojej ceste do Bieleho Potoka aj J. A. Komenský.

Kaštieľ slúžil svojím majiteľom ako opevnené sídlo sto rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v areáli kaštieľa a upravili aj dve priestranné rozľahlé hospodárske budovy, situované po stranách kaštieľa, uzatvárajúc tak parcelu. V roku 1773 začali aj s obnovou vlastného kaštieľa so snahou zmeniť jeho výzor na módne rókokové sídlo. Krátko nato začali stavať letohrádok nazývaný Dardanely, ktorý mal riešiť nedostatok barokovo reprezentačných priestorov v objekte starého 
kaštieľa. So stavbou začali 1778, vybudovali ústredný rizalit so slávnostnou sálou, ktorej steny pokryli freskami čerpajúcimi z antických a mytologických motívov. Dôvodom tejto stavby bola predovšetkým očakávaná návšteva cisára Jozefa II., ktorá sa však neuskutočnila, preto aj stavebné práce prerušili. Bočné krídla sa dostavali až počas pamiatkovej obnovy v 70-tych rokoch 20 stor.

Exteriér:

Bloková poschodová stavba s vysokou atikou, neskôr rokokovo upravená so snahou prekryť ťažké hmoty renes. opevnenej budovy súdobým architektonickým výrazom. Súčasťou tejto novej koncepcie je aj vstupný rizalit a centrálne umiestnená vežička s bohato členeným tvarom strechy.

Interiér:

Zachovalo sa pôvodné renesančné členenie s ústredným schodišťom vo dvorane a v miestnostiach lunetové klenby s bohatým štukovým dekorom. Z čias romantických úprav pochádza interiér zasadacej miestnosti Csákyovcov. 

Súč. vynžitie:

V letohrádku Dardanely je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov, patriaca Vlastivednému múzeu Spiš. Nová Ves (zal. 1951). Kaštieľ a park je po rekonštrukcii. 
Zbierky múzea, pôv. inštalované v kaštieli, sú dočasne umiestnené v iných pamiatkových objektoch na vých. Slovensku, súbory empírového nábytku a poľovníckeho salónu môžu návštevníci vidieť na hrade v Starej Ľubovni.Expozícia v letohrádku Dardanely je prístupná verejnosti v sezóne (od 15. mája do 30. sept.) denne okrem pondelka od 8. do 16.45 h, mimo sezóny denne okrem pondelka od 8. do 16.45 h a v sobotu a nedeľu od 8. do 12. h.

Prístup:

ŽSR 200, SAD. Markušovský hrad i kaštieľ sú priamo v obci pri ceste.

Okolie:

Z obce vedie žlto značkovaný chodník k chránenému prírodnému výtvoru Markušovský skalný hríb - 3/4 h.