Východ. Sloven. HRAD - MARKUŠOVCE

.: info@travel-to-slovakia.biz :.

Spišsk.n.ves

» späť na hrady «VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ KOŠICKÝ (okr. SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
MARKUŠOVCE


        »FOTOGALERKA«

Obec v Hornádskom podolí na brehu Hornádu, 4-5 km na juhovýchod od okresného mesta (SNV). Patrí medzi tie spišské osady, v ktorých sa už zač. 12. stor. usídlili strážcovia sev. hraníc krajiny. V listinách sa ako zemepán uvádza Golači či Gala, ktorý sa považuje za zakladateľa rodu Mariássyovcov, ktorých osudy sú späté s osudmi obce a ich stavebného vývoja (Mariássyovci tu vybudovali hrad a kostol, neskôr viacero kaštieľov a kúrií, ktoré vtlačili urbanizmu obce charakteristický ráz). Markus, syn Golu, obnovil obec, vyplienenú 1241-42 Tatármi a zmenil aj jej meno zo Svätého Michala na Zem Markovu - z čoho sa vyvinul jej názov Markušovce.

HRAD MARKUŠOVCE

Charakteristika:

Čiastočne zachovalá a zastrešená ruina hradu priamo v obci Markušovce.

História:

Hrad postavil 1284 syn Marka, Mikuláš. Za najstaršie jadro hradu možno považovať mohutnú obytnú strážnu vežu v samostatnom opevnení, ku ktorému bol v 14. storočí pristavaný palác. Hrad postupne opevňovali podkovovitými baštami a rozšírili opevneným predhradím, po ktorého obvode vznikali začiatkom 16. storočia ďalšie obytné a hosp. budovy. 
Neustále rozbroje s Levočanmi a zástupcami 13 spišských miest a obava pred vybudovaním mocného hradu vyústili 1527 do zničenia Markušovského hradu a k zmene pôvodných majiteľov. 

Až po 1538 dostali Mariássyovci svoje majetky späť a začali s renesančnou úpravou hradu. Prestavbou vznikol objekt, ktorý sa v záld. podobe zachoval dodnes (pozri ďalej exteriér). Hrad 1773 vyhorel, 1789 ho renovovali. Čoskoro stratil svoju pôvodnú obrannú funkciu a bohato rozvetvený rod sa presťahoval do viacerých kaštieľov a kúrií v obci (nachádzame ich dodnes v charakteristickej reťazovej zástavbe obce).

Exteriér:

Opevnená štvorkrídlová stavba s kruhovými nárožnými baštami a úzkym nádvorím, do ktorého sa vstupuje polkruhovými bránami. Fasáda na južnej strane má renesančné združené okná s kamennými nadokennými rímsami.

Interiér:

V zachovaných miestnostiach trámový vyrezávaný strop.

Súč. vynžitie:

Objekt hradu sa nevyužíva, chátra.
V letohrádku Dardanely je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov, patriaca Vlastivednému múzeu Spiš. Nová Ves (zal. 1951). Kaštieľ a park je po rekonštrukcii. 
Zbierky múzea, pôv. inštalované v kaštieli, sú dočasne umiestnené v iných pamiatkových objektoch na vých. Slovensku, súbory empírového nábytku a poľovníckeho salónu môžu návštevníci vidieť na hrade v Starej Ľubovni.Expozícia v letohrádku Dardanely je prístupná verejnosti v sezóne (od 15. mája do 30. sept.) denne okrem pondelka od 8. do 16.45 h, mimo sezóny denne okrem pondelka od 8. do 16.45 h a v sobotu a nedeľu od 8. do 12. h.

Prístup:

ŽSR 200, SAD. Markušovský hrad i kaštieľ sú priamo v obci pri ceste.

Okolie:

Z obce vedie žlto značkovaný chodník k chránenému prírodnému výtvoru Markušovský skalný hríb - 3/4 h.