:: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: KÚPELE
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉMY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 » na INDEXpohorie - SLOVENSKÝ RAJ


Na území Slovenska je veľa pozoruhodných miest. Pár tipov na výlet :ZA NP VYHLÁSENÝ: 

  18.januára 1988

ROZLOHA:

  19 763 ha
PRVORADÉ FUNKCIA:   prírodo-ochranná
DRUHORADÉ FUNKCIE:   turistická a športová
STREDISKÁ TURISTIKY, ŠPORTU A CESTOVNÉHO RUCHU:    Podlesok, Čingov, - Dukovec, Vernár,  Dedinky,
  Mlynky, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 
 
 

 .: DIERY :.

Národný park Slovenský Raj

Klimatické pomery Slovenského raja sú pomerne zložité a ovplyvnené viacerými činiteľmi. Severná časť územia patrí do klimaticky mierne teplej a mierne vlhkej oblasti. Ostatne časti územia, najmä však jeho vrcholové a hrebeňové partie zasahujú do chladnej oblasti. Členitosť Slovenského raja podmieňuje aj častý výskyt teplotných inverzií. Za pokojného stabilizovaného počasia sú v údoliach a kotlinách nižšie teploty ako na hrebeňoch alebo vrcholoch.
Rastlinstvo Slovenského raja patri do oblasti západokarpatskej kveteny. Teplotne inverzie umožňujú výskyt horských druhov rastlín na nízkopoložených stanovištiach, aj vo výške okolo 450 m. Typickým príkladom je Kortuza Matthiolova, ktorá zvyčajne rastie v ďaleko vyšších nadmorských výškach. Na druhej strane vyslnené južné svahy vápencových zápolí vo väčších výškach sú domovom teplomilných rastlín, ktoré normálne rastú na nižšie situovaných miestach. Ako príklad uvádzame Poniklec slovensky, ktorý sa dostal do znaku Slovenského raja. Na území Národného parku Slovensky raj je evidovaných viac než 900 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 35 druhov plne chránených.
Živočíšstvo Slovenského raja je typickým zoskupením fauny Západných Karpát. Žije tu viac ako 4000 druhov bezstavovcov, skoro 2000 druhov motýľov a 400 druhov chrobákov. Vyše 30 druhov bezstavovcov je plne chránených. Z 200 druhov stavovcov je 130
druhov chránených a 65 ohrozených. Žije tu napríklad Medveď hnedý, Vlk obyčajný, Rys ostrovid, z vtákov Orol skalný, Sokol lastovičiar, Jastrab lesný a mnohé iné. Stretnúť tieto
živočíchy je však pri bežnej túre naozaj vzácnosťou.
Geologická stavba Slovenského raja pozostáva prevažne z vápencov a dolomitov. Povodne bola cela oblasť veľkým plošným celkom, ktorú postupne toky riek a potokov rozkrájali na niekoľko väčších i menších plošín. Menšie toky stekali a vytvorili za tisícročia pre Slovensky raj tak charakteristické rokliny s vodopádmi. preskúmanou dĺžkou viac než 18 km. Rozprávkový dom v Stratenskej jaskyni s objemom 79 tisíc m3 je najrozsiahlejším
jaskynným priestorom na území Slovenska. Z mnohých jaskýň je verejnosti, aj to iba v lete, sprístupnená Dobšinská ľadová jaskyňa, v ktorej masa ľadu sa odhaduje na 110 tisíc m3.

Stránka sa pripravuje a obnovuje, ak máte informácie a fotky o ďalších objektoch, 
pošlite mi ich na : info@travel-to-zilina.biz ďakujem autor FREEZI

ĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: freezi.net :: kam v žiline::