:: HRADY
 :: ZÁMKY
 :: KAŠTIELE
 :: MÚZEÁ
 :: TURISTIKA
 :: PRÍROD. KRÁSY
 :: JASKYNE
 :: ZAUJÍMAVOSTI
 :: KÚPALISKÁ
 :: KÚPELE
 :: KOSTOLÍKY
 :: SKANZÉMY

 :: KRAJE
 :: MESTÁ
 :: POHORIA

 » na INDEXregión - KYSUCE


Na území Slovenska je veľa pozoruhodných miest. Pár typov na výlet :

ROZLOHA:

   65 462 ha
STREDISKÁ TURISTIKY, ŠPORTU A CESTOVNÉHO RUCHU:    Ladonhora, ...
 

 

 .: DIERY :.

Kysuce

Územie Kysúc je budované prevažne flyšovými súvrstviami, ktoré sú charakteristické monotónnou rytmickou sedimentáciou pieskovcov, ílovcov až ílovitých bridlíc. Juh a juhovýchod územia je ohraničený úzkym pruhom bradlového pásma tvoreného druhohornými horninami, prevažne rôznych typov vápencov.
Klimaticky Kysuce patria do teplej mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Geologicky podklad, klíma, pôda, nadmorská výška a podobne určujú špecifické črty rastlinstva Kysúc,
ktoré ma podhorsky až horsky charakter.

Živočíchy existujú a vyvíjajú sa v závislosti od okolitého prostredia aj činnosti človeka. Zo zoogeografického hľadiska naša fauna prináleží do eurosibírskej podoblasti.

Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. Ľudstvo začalo ovplyvňovať prírodu už od svojho vzniku. Pred osídlením Kysúc pokrývali lesy viac ako 90% územia. S postupujúcou civilizáciou začali ľudia lesné porasty klčovať a vypaľovať, aby získali poľnohospodársku pôdu. Toto malo na lesy a prírodu negatívny vplyv. Začali sa utvárať prírodné rezervácie a chrániť sa niektoré prírodné výtvory.

Niektoré chránené prírodné výtvory:

Chránený prírodný výtvor Ochodnicky prameň
Nachádza sa na západnom okraji obce Ochodnica. Ide o dva pramene v blízkosti asi 25m. Pramene sú mineralizované sírovodíkom. Okolie je vhodne upravene, takže je vyhľadávaným miestom oddychu miestnych obyvateľov aj návštevníkov.

Chránený prírodný výtvor Vojtovský prameň
Vyviera v lese asi 500m južne od osady Vojty. Jeho voda je mineralizovaná a charakteristické sú pravidelne výrony horľavých metanovych plynov, ktoré poukazujú na súvislosti s hlbšími geologickými strukturami. Je to zriedkavý jav flyšového pásma.

Niektoré chránené druhy rastlín:

drieň obyčajný, orlíček obyčajný, ľalia zlatohlavá, plavunik sploštený, plavúň pučivý, rebrovka rôznolistá, perovnik pštrosí, rosička okrúhlolistá, chvostnik jedlovitý, soldanelka
karpatská, plavúň obyčajný, šafran karpatsky.

Niektoré chránené druhy živočíchov:

bystruška fialová, slepúch lámavý, bystruška zlatá, zmijovec hladký, zamatovec horsky, belorítka obyčajná, hlavátka podunajská, bocian biely, mlok vrchovsky, jež bledý, salamandra škvrnitá, medveď hnedý, ropucha obyčajná, vydra riečna, jašterica obyčajná, kukučka obyčajná


Stránka sa pripravuje a obnovuje, ak máte informácie a fotky o ďalších objektoch, 
pošlite mi ich na : info@travel-to-zilina.biz ďakujem autor FREEZI

ĎALŠIE STRÁNKY :: best-links :: freezi.net :: kam v žiline::