STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
NÁMESTOVO

»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 
Cestovný ruch má hlavnú základňu na Oravskej priehrade. V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná a západná časť priehrady. V stredisku Slanická Osada sú sústredené vodné športy, Slanický ostrov má umeleckú expozíciu. V tejto zaniknutej obci sa narodil Anton Bernolák. Dobré podmienky sú pre agroturistiku a lyžovanie. V Námestove pôsobí informačné centrum.
Chránená krajinná oblasť Horná Orava zaberá 85 % územia okresu (70 332 ha). Sú tu 4 národné prírodné rezervácie a 4 prírodné rezervácie. Národnou kultúrnou pamiatkou je lesná úvraťová železnica Chmúra – Tanečník v Oravskej Lesnej, 14 kostolov a kaplniek, budovy 7 kúrií a domov a Múzeum Pavla Orságha Hviezdoslava v Oravskej Polhore.
Mesto Námestovo vzniklo v roku 1557 ako osada založená na valašskom práve s dedičným richtárom. Osada podliehala Oravskému panstvu, ktorého majiteľmi boli Turzovci. Najrozšírenejším remeslom bolo plátenníctvo, ktorým sa pôvodne roľnícka osada preslávila. Postupne tu vznikli i farbiarne a mangľovne. Murínovci v tomto meste vybudovali veľkoobchod s plátnom. Námestovo dostalo mestské privilégiá s jarmočným právom od Márie Terézie v roku 1776. Roku 1828 tu bol založený Hornooravský plátennícky spolok. V 20. storočí stratilo plátenníctvo svoj význam, ale rozvinuli sa ďalšie remeslá a trhy. Mesto bolo veľmi zničené v roku 1945. 
Výstavbou Oravskej priehrady sa Námestovo a jeho okolie stalo vyhľadávanou rekreačnou oblasťou. Na ostrove Slanica, chránenej prírodnej pamiatke, je kostol z 18. storočia. Námestovo bolo v minulosti strediskom slovenského národneho života. Je tu pamätná tabuľa a pomník P. O. Hviezdoslava. Po vojne vznikli nové závody, ktoré mesto spriemyselnili.

 

 

 

 

 

 

         Počet obyvateľov: 53 638
         Rozloha: 
691 km2
         Mestský úrad: 
         Telefón: