STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 
Cestovný ruch poskytuje možnosti na celoročnú turistiku,dobré lyžiarske terény, krásnu prírodnú scenériu, účasť na regionálnych kultúrnych a folklórnych slávnostiach v Ochodnici a Hornom Vadičove, možnosť športového vyžitia sa v areáloch v Kysuckom Novom Meste, Kysuckom Lieskovci a Športhoteli Rudina. Ubytovať sa možno v okresnom sídle v hoteli Kysuca, v Športhoteli Rudina, v Motoreste Skalka, v chate Štart Ochodnica a v chatách Ostré a Ľadonhora (dovedna 333 postelí).
Medzi chránené územia patria prírodné rezervácie Kysucká brána, Ľadonhora, prírodné pamiatky Ochodnický prameň a Veľké Ostré. Kultúrne dedičstvo tvorí archeologická lokalita Koscelisko pri Radoli a kultúrne pamiatky: renesančný kaštieľ v Radoli, obytný dom č. 255 v Povinej – osada Tatári, obytný dom č. 147 v Dolnom Vadičove, v Kysuckom Novom Meste meštianske domy č. 75, 163, 164 a 195, horná fara, hotel Mýto, pivovar (č.174), 2 kostoly a 31 hnuteľných pamiatok v celom okrese.
Kysucké Nové Mesto sa prvý raz spomína v r. 1244. Mestské výsady podľa žilinského práva dostalo r. 1325 s tržným právom a zároveň sa zmenil i jeho pôvodný názov Jačatín. Rozmachom cechovej výroby, najmä súkenníctva, čižmárstva a iných, nastal rozvoj mesta. Získalo právo usporadúvať jarmoky, obchodovalo s vínom s blízkym Sliezskom a Poľskom. Od konca 19. storočia tu jestvovala drevárska výroba. Roku 1950 začal činnosť Závod presného strojárstva, dnešná Kysucká ložisková fabrika. Je nosným závodom mesta i okresu.
Architektúra mesta utrpela veľkým požiarom v roku 1904. V Kysuckom Novom Meste sú dva r. k. kostoly – sv. Jakuba a Nepoškvrneného počatia Panny Márie, neskororenesančná budova pivovaru a mesto má ako jediné na Kysuciach zachované historické námestie..

 

 

 

 

 

 

         Počet obyvateľov: 33 125
         Rozloha: 
174 km2
         Mestský úrad: 
         Telefón: