STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
BYTČA

»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 
Cestovný ruch je najviac rozvinutý pri Súľovských skalách a v Javorníkoch s lyžiarskymi vlekmi na Čerenke, v Petroviciach a vo Veľkom Rovnom. Kapacita 3 ubytovacích zariadení je 170 postelí.
Za chránené územia boli vyhlásené oblasť Kysuce a Strážovské vrchy; Súľovské skaly (543 ha) sú od roku 1929 prírodnou rezerváciou. Kultúrne pamiatky sa nachádzajú v 8 obciach a okrem kostolov sú medzi nimi i dom spisovateľa J. I. Bajzu v Predmieri, kaštiele a kúrie v Hrabovom, Maršovej, Predmieri, Hliníku, Kotešovej, Súľove-Hradnej, zrúcaniny hradu neďaleko tejto obce, pošta v Predmieri. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený zámok s areálom v Bytči, pôvodne stavaný ako vodný hrad.
Centrom okresu už od raného stredoveku je mesto Bytča. I keď tu existovalo dlhšie osídlenie, prvá písomná zmienka je až z r. 1234. Bytča mala mestské práva (1378), podliehala ako zemepanské mestečko majiteľom Bytčianskeho panstva, z nich najznámejší bol rod Turzovcov. Títo prestavali zámok do renesančnej podoby a Bytča sa stala centrom kultúry a vzdelania.
V zámku dnes sídli štátny oblastný archív s cennými stredovekými dokumentmi. Začiatky priemyslu sú z 19. storočia, keď tu okrem staršieho pivovaru vznikla r. 1879 prvá zápalkáreň na Slovensku. Na prelome storočí sa vybudovala tehelňa, výroba nábytku a začal sa rozvíjať drevársky priemysel. Na tieto tradície nadviazali i súčasné priemyselné podniky, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta.

 

 

 

 

 

 

         Počet obyvateľov: 30 206
         Rozloha: 
282 km2
         Mestský úrad: 
         Telefón: