VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ PREŠOVSKÝ
STROPKOV
SP

»FOTOGALÉRIA«

 

 Stropkov, doposiaľ najhodnovernejšie písomní správy o tomto meste pochádzajú z rokov 1404 a 1408. Pri hraničných šarvátkach mesto neustále doplácalo. Osamotené postavenie v širokom priestore v ňom pestovalo sebestačnosť, čo sa prejavilo v širokej remeselníckej základni. Koncom 18. storočia sa v Stropkove objavujú prví židia - obchodníci a na konci 19. storočia už majú v Stropkove obsadené najvýhodnejšie pozície po celom obvode námestia a majú svoju synagógu s bazénom pre rituálne kúpanie. Početnému slovenskému etniku tu v priebehu storočí neustále niekto cudzí sekundoval. Po nemeckých kolonistoch to boli maďarskí magnáti a po nich slovenskí židia.

Hospodársky rozvoj Stropkova a okolia poznačila v celom regióne chýbajúca železničná trať. V súčasnosti je mesto známe výrobou telefónnych zariadení a prístrojov.

Neďaleko tohto mesta je jedna z najatraktívnejších oblastí východného Slovenska - vodná nádrž Veľká Domaša.

         Počet obyvateľov:
         Rozloha:  km2
         Mestský úrad: Hlavná 7, 091 01 Stropkov 
         Telefón: 054/7423 671 fax: 054/7423 617