VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ PREŠOVSKÝ
SABINOV

»FOTOGALÉRIA«

 

 Sabinov, prvá písomná zmienka o tomto meste na brehu Torysy pochádza z roku 1248. V polovici 123. storočia sa tu usadili nemeckí kolonisti. Spolu s Prešovom získalo toto mesto v roku 1299 mestské výsady. Postavenie mesta navonok zdôrazňovali hradby pochádzajúce z 15.a 16. storočia, z ktorých dodnes sa zachoval súvislý pás.

V 19. storočí boli vybudované menšie podniky, avšak Sabinov naďalej ostal mestom poľnohospodárstva a remeselníctva. Po roku 1960 boli vybudované strojárske a drevárske závody. Mesto sa zväčšilo výstavbou bytov, zmodernizovala sa časť staršej zástavby. V polovici 80. rokov 20. storočia sa dedinka Orkucany stala mestskou časťou.

         Počet obyvateľov:
         Rozloha:  km2
         Mestský úrad: Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 
         Telefón: 051/4880411