VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ PREŠOVSKÝ
STARÁ ĽUBOVŇA

»FOTOGALÉRIA«

 

 Stará Ľubovňa, mesto s nepochybne zaujímavou históriou leží v pohraničnej oblasti. V meste mal významnú úlohu hrad Ľubovňa, ktorý bol vybodovaný ako pohraničná pevnosť. Najstaršia písomná zmienka o tomto meste pochádza z roku 1292. Hrad vznikol začiatkom 12. storočia nad obcou Stará Ľubovňa.

Toto mesto dostalo mestské práva v roku 1364. Jeho postavenie v ďalších storočiach zabezpečoval obchod a remeselná výroba. Koncom 18. storočia začína úpadok mesta, ktorý končí rokom 1918. Vtedy dochádza k oživeniu mesta aj regiónu. Po roku 1945 sa začína rozvíjať priemysel. Neskôr sa postavili sídliská a vybodovala sa železničná trať, ktorá spája mesto s Popradom a Prešovom.

Prírodné podmienky celého ľubovnianskeho okolia poskytujú možnosť pre cestovný ruch, rekreáciu aj turistiku. K turistickým atrakciám patria Ľubovnianske kúpele. Okrem toho je v rámci celého regiónu okolo 85 minerálnych prameňov. Obrovskou atrakciou celého regiónu je splavovanie rieky Dunajec.

         Počet obyvateľov:
         Rozloha:  km2
         Mestský úrad: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
         Telefón: 052/43 212 06, fax: 052/43 230 33