VÝCHODNÉ SLOVENSKO - KRAJ PREŠOVSKÝ
HUMENNÉ

»FOTOGALÉRIA«

 

 Humenné je druhým najväčším mestom Zemplína. Rozprestiera sa na brehoch rieky Laborec. Prvá písomná správa o tomto meste je z roku 1317. Okolo roku 1610 vzniká na mieste pôvodného kamenného hradu najvýznamnejšia pamiatka mesta - renesančný kaštieľ, ktorý aj dnes charakterizuje mesto a slúži muzeálnym a kultúrnym účelom.

V období rekatolizácie v roku 1613 je založené jezuitské kolégium ako prvá stredná škola v histórii mesta. V roku 1684 vymiera rod Drugetovcov a v Humennom sa objavujú noví zemepáni, grófske rody Csákyovcov a Wandernátovcov.

Uvoľnenie poddanských povinností a reformy za vlády Márie Terézie umožnili aj v Humennom prudký rozvoj remesiel. V meste pôsobil aj soľný úrad. obyvateľstvo mesta a okolia tvorili Slováci, Rusíni, Maďari a Židia. Úradným jazykom bola latinčina, čo bolo stabilizačným prvkom v národnostne pestrej spoločnosti.

Mesto je sídlom rôznorodých priemyselných podnikov nadregionálneho významu. V jeho podnikateľskom prostredí sa udomácnili zahraničné firmy, hlavne v textilnom priemysle. V roku 2001 bolo odovzdané renovované námestie s pešou zónou. Mesto Humenné má v súčasnosti takmer 40 tisíc občanov.  

         Počet obyvateľov: 35 807
         Rozloha:  28,67km2
         Mestský úrad: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
         Telefón: 056 / 786 32 11