Slovenská republika rád  


Slovenská republika rád bol štát (údajnej) diktatúry proletariátu na väčšej časti územia východného a južného Slovenska od 16. júna do 7. júla 1919.

Bola vytvorená pod vplyvom Maďarskej republiky rád v dobe prechodnej vlny komunistických protestov a revolúcií po Októbrovej revolúcii v Rusku roku 1917 a Prvej svetovej vojne. Bola úplne závislá od Budapešti a v pozadí jej vytvorenia boli snahy o obnovenie veľkého Uhorska, ktoré zaniklo krátko predtým koncom roka 1918.

Dejiny

V priebehu intervenčnej vojny proti Maďarskej republike rád (ďalej MRR), ktorej sa zúčastnila aj česko-slovenská armáda, prešla maďarská Červená armáda do protiútoku a prechodne obsadila časť východného a južného Slovenska, kde pod jej záštitou a podľa vzoru MRR prevzal moc miestny proletariát. 16. júna 1919 bola v Prešove vyhlásená Slovenská republika rád (ďalej SRR) a vytvorené jej ústredné orgány: Revolučný výkonný výbor a Revolučná vládna rada (išlo vlastne o vládu) na čele s českým revolucionárom Antonínom Janouškom.

Vláda SRR vydala výnos o zospoločenštení výrobných prostriedkov, znárodnení tovární nad 20 pracovníkov, veľkostatkov a peňažných ústavov. Vypracovala plán na vytvorenie nových výrobných vzťahov v poľnohospodárstve, zastavila činnosť normálnych súdov a nahradila ich "revolučnými tribunálmi", zoštátnila školy, zriadila slovenskú "Červenú armádu" a bezpečnostný zbor "Červenú stráž". Kvôli krátkej dobe trvania SRR sa však tieto komunistické opatrenia nemohli uskutočniť.

Existencia SRR bola zviazaná s osudom MRR. Cieľom SRR a MRR bolo zjednotenie a vznik komunistického znovuobnoveného Uhorska.

Ustanovenie SRR bolo prvým pokusom o vytvorenie štátu diktatúry proletariátu na území Slovenska.

Zánik

Po ústupe maďarskej Červenej armády zo Slovenska prešla vláda SRR a jednotky jej armády na maďarské územie. SRR prestala existovať a oblasti, ktoré dovtedy kontrolovala, boli 7. júla 1919 obsadené česko-slovenským vojskom.


ĎALŠIE STRÁNKY :: thebest :: bouok :: freezi.net :: kam v Žilina::


hlavné mesto : BRATISLAVA

rozloha:
49 035 km²

počet obyvateľov :
5 379 455

hustota obývania na km²:
5 379 455

počet krajov : 8

počet okresov : 79

najväčší kraj :
PREŠOVSKÝ

ZNAK


VLAJKA

 


slovenské rekordy