Prvá Slovenská republika


Prvá Slovenská republika bol štátny útvar v rokoch 1939 - 1945, prvý samostatný štát Slovákov. Je známy pod názvami ako slovenský štát (používané za socializmu) alebo prvá Slovenská republika. Oficiálny názov od prijatia ústavy 21. júla 1939 znel Slovenská republika, dovtedy sa štát polooficiálne označoval ako "slovenský štát" (najprv malým s, potom s veľkým S).

Vznik prvej Slovenskej republiky

Vznikla na území dnešného Slovenska (bez oblastí, ktoré patrili po prvej Viedenskej arbitráži Maďarsku a spočiatku aj bez drobných území pripojených k Poľsku) dňa 14. marca 1939 po predchádzajúcom Hitlerovom rozhovore (dohode resp. pohrození) s Jozefom Tisom a Ferdinandom Ďurčanským dňa 13. marca 1939 v Berlíne. Dovedna nový štát medzinárodne uznalo 31 štátov.

Vznik SR sa berie negatívne aj pozitívne. Každopádne to však bol historický mílnik.

Vzťah k Nemecku

Bol pod značným vplyvom fašistického Nemecka, s ktorým bola podpísaná tzv. Ochranná zmluva (Nemecko ako "ochranca" Slovenska), a ktoré tu získalo majoritné právo zriaďovať svoje vojenské jednotky v tzv. ochrannom pásme pozdĺž hraníc s Moravou (t.j.s Nemeckom).

Politika

Vládnucou politickou stranou bola HSĽS (Hlinkova slovenská ľudová strana), na ktorej čele bol Jozef Tiso - prezident prvej SR. V dôsledku silnejúceho protifašistického odboja, sa fašizmus na Slovensku udržoval len vďaka nacistickému Nemecku. Prvá SR musela čeliť SNP.

Administratívne členenie

K 1. januáru 1940 boli zavedené župy:

* Bratislavská
* Nitrianska
* Trenčianska
* Tatranská (sídlo Ružomberok)
* Šarišsko-zemplínska (sídlo Prešov)
* Pohronská (sídlo Banská Bystrica)

Územným vymedzením nadväzovali na župy z rokov 1923-1928.


Zánik

Štát zanikol na jar 1945 postupným oslobodzovaním Slovenska Červenou armádou, rumunskými vojskami a česko-slovenským armádnym zborom, definitívne 4. apríla 1945 dobytím Bratislavy, hlavného mesta prvej Slovenskej republiky.


ĎALŠIE STRÁNKY :: thebest :: bouok :: freezi.net :: kam v Žilina::


hlavné mesto : BRATISLAVA

rozloha:
49 035 km²

počet obyvateľov :
5 379 455

hustota obývania na km²:
5 379 455

počet krajov : 8

počet okresov : 79

najväčší kraj :
PREŠOVSKÝ

ZNAK


VLAJKA

 


slovenské rekordy